Nå starter en reise vi knapt har sett maken til i Sandefjord

Nå starter en reise vi knapt har sett maken til i Sandefjord

Entusiastisk

Skap entusiasme!

Ting tar tid, og vi ønsker ikke å forhaste oss. Samtidig har vi planer om å åpne Lillebyparken i 2028, og planlegger fremdriften trinn for trinn, både fram til åpning og etter åpning av første

Gruppe mennesker

Nå starter et nytt kapittel

Vi har allerede skrevet flere kapitler i dokumentaren om Lillebyparken. Gründeren Kurt Allan Sand har fått en vanvittig og kreativ idé om å bygge Norges største turistattraksjon i Sandefjord. Lillebyparken har sikret seg opsjon på

Vi bryr oss om menneskene

Lillebyparken kommer ikke til å bli en realitet uten mennesker. Menneskene vi omgir oss med, enten det er gamle, ungdommer, voksne eller godt voksne. Vi skal ta vare på våre gjester, samarbeidspartnere og vi skal

Oppstarten i gang

En ny milepæl er nådd. Vi har hatt et vellykket oppstartsmøte med Sandefjord kommune, for å legge føringer for veien videre. Kommunen stilte med den fagekspertisen som kreves, og vi hadde en god dialog om

Kurt i investormøte

Vellykket investormøte

Mange interessenter møtte opp Møtelokalet var fylt til randen av spente interessenter til investorpresentasjonen på Hotel Kong Carl i Sandefjord. Kurt, Thomas og Knut presenterte prosjektet, og nye, spennende konsepter og attraksjoner dukket opp på

Styret og arbeidsgruppen

Strategien legges

Nå skal vi legge planer for høsten Styret i Lillebyparken og arbeidsgruppen møttes etter ferien for å drøfte og planlegge strategier for høsten og vinteren. Det første og største samtaleemnet var investormøtet om en drøy

Tømmerrenne

En idé er i ferd med å bli virkelighet

For litt over 20 år siden fikk illustratøren Kurt Allan Sand en vanvittig idé. Han ville bygge en opplevelsespark som var helt annerledes enn alle andre i landet – ja, til og med utlandet.

Den skulle være stor, full av opplevelser og til glede for alle, og den skulle ligge i Sandefjord.

Lillebyparken har fått et sted å være

Endelig kan denne fantastiske drømmen se ut til å bli virkelighet. Lillebyparken har fått et hjem, og det ligger i Stangeskogen på Skolmar, rett innenfor kommunegrensen i Sandefjord. 

Området er omtrent på størrelse med Sandefjord sentrum, og vil få lett adkomst fra E 18.

Nå skal det søkes om regulering av tomten, og bygging vil starte så snart som mulig etter at tomten er godkjent for denne type næringsvirksomhet og samlet finansiering er på plass. Samtidig gjøres det en omfattende jobb for å verne og foredle naturen på beste mulige måte, og sørge for at området blir bærekraftig og levedyktig i mange år fremover.

Stangeskogen

En ny spydspiss i regionen

Lillebyparken vil bli Sandefjords spydspiss og stolthet, og vi kan ønske nær og fjern velkommen til blant annet Lilleby brannstasjon, Lillebygata 1-24, Badeland, Vikingland, overnatting og en messehall du ikke finner maken til i regionen.

Når Lillebyparken står klar til åpning vil det være mange arbeidsplasser for ungdom og skoleelever som regionen trenger, og de positive ringvirkningene for næringslivet, reiselivet og Sandefjords omdømme vil være store.

Vi skal skape arbeidsplasser

Når Lillebyparken står klar til åpning vil det være mange arbeidsplasser for ungdom og skoleelever som regionen trenger, og de positive ringvirkningene for næringslivet, reiselivet og Sandefjords omdømme vil være store.

Vi kommer til å jobbe aktivt for å skape muligheter for de som ønsker å jobbe, og vi vil ha fokus på trivsel og styrking av våre ansattes selvbilde.

Ansatte

Vi skal inngå som en del i naturen

Vi skal sørge for å foredle naturen i området. I dag består den 570 mål store tomten av om lag 90% skog. Resten er dyrket mark. 

Vi ønsker at parken skal ivareta og forbedre naturen, og sørge for at livet på tomten skal blomstre i god harmoni.

Vi er i dialog med lokale landbruksmyndigheter, og de vil bistå med å gjøre dette arbeidet og det langsiktige fotavtrykket så bra som mulig.

Vi skal bygge mer enn en park

Roma ble ikke bygget på en dag, heter det. Et så omfattende prosjekt som Lillebyparken er heller ikke det. 

Nå starter reisen med å utvikle ideer, skape karakterer og bygge forventninger til dette som kan bli en av Norges største turistattraksjoner.

Vi gleder oss til å ta deg med på denne spennende reisen. Går det som vi ønsker, kan vi åpne portene og ønske deg velkommen om 4 – 5 år.