Strategien legges

Styret og arbeidsgruppen

Nå skal vi legge planer for høsten

Styret i Lillebyparken og arbeidsgruppen møttes etter ferien for å drøfte og planlegge strategier for høsten og vinteren. Det første og største samtaleemnet var investormøtet om en drøy ukes tid, der vi samler mange interessenter til et utvidet informasjonsmøte.

Vi gikk gjennom hele tidsforløpet, og la siste hånd på presentasjonen. Nå begynner det virkelig å ligne noe alle kan identifisere seg med!