Stort for Sandefjord

I Sandefjord liker vi å tenke STORT. Byen er tradisjonelt kjent for hvalfangst og Jotun, men har seilt opp som en ledende gründerby i landet. Dette har blant annet resultert i teknologibedrifter som Komplett, Fjellsport og Skitt Fiske, som er ledende på sine områder.

Nå er byen i ferd med å få en attraksjon som vil gi enorme ringvirkninger. For kommunen kan dette bety ekstra skatteinntekter på omkring 90 millioner årlig, og vil kunne generere 150 årsverk i parken, 1.000 sesongarbeidere, og ringvirkninger på om lag 2 milliarder til nærmiljøet (ca. 800 årsverk).

Dette vil utvilsomt sette Vestfold enda tydeligere på kartet, og det felles løftet byens innbyggere nå tar, vil sannsynligvis skape enda en ny dimensjon for stolthet over Vestfold.

Vi tror at også internasjonale øyne rettes enda mer mot byen, og både innenfor reiseliv og konferanse, så vil vi være en stor utøver.