Vi bryr oss om menneskene

Lillebyparken kommer ikke til å bli en realitet uten mennesker. Menneskene vi omgir oss med, enten det er gamle, ungdommer, voksne eller godt voksne. Vi skal ta vare på våre gjester, samarbeidspartnere og vi skal ha et respektfullt forhold til våre konkurrenter.

Det er innbyggerne i Sandefjord som først og fremst vil nyte godt av Lillebyparken. Vi kommer til å ta med barn og unge i referansegrupper, og vi vil gjerne søke innspill i flere samfunnslag og mennesker med ulik bakgrunn.

Vi er opptatt av godt naboskap, og vår intensjon er at de som bor og jobber i nærheten av parken skal bli stolte av å ha en nabo som også bryr seg spesielt om dem. Vi kommer til å opprette naboråd, der vi ønsker en transparent, informativ og tydelig dialog. Vi ønsker å la våre naboer være de første som blir informert.

Lillebyparken skal være et godt sted å jobbe. Alle ansatte skal respekteres og lyttes til, uansett etnisitet, kjønn, alder eller annet.

Vi skal gi våre ansatte og besøkende en god dag, gjennom underholdende, morsomme, spennende og gode opplevelser. Vi skal forene det særnorske og tradisjonsrike og det nytenkende og fremtidsrettede.