Vi bryr oss om naturen

Mennesker har levd i pakt med naturen i tusener av år. Vi har gjort oss avhengige av planter, og uten disse ville vi ikke overlevd. Dyrene vi omgir oss med gir oss mat på bordet, og vi trenger også dyr for vår egen trivsel. Få ting gir oss mer energi enn å være ute i naturen, lytte til dyrelivet rundt oss, og være en del av noe som er større enn oss.

Når vi nå går i gang med å utrede konsekvensene av å bygge en stor opplevelsespark, så spiller vi på lag med naturen. Vi kommer ikke til å jevne den med jorden, uten først å ha en realistisk plan for hvordan vi skal kompensere for endringen – og hvordan vi kan gi tilbake til med naturen – med renter.

Vi vet at dersom vi lykkes med å forvalte området på naturens premisser, så vil våre gjester verdsette dette langt høyere enn om vi skulle ødelagt omgivelsene. Vi vet at vi kan forvalte ressursene slik at de blir en naturlig del av opplevelsen i parken, og uten det grønne, uten dyrene, uten det dyrkbare ville ikke parken bli slik våre verdier er.

Nå må vi bruke tid på å finne ut av den beste måten å foredle og forvalte naturen. Vi trenger hjelp fra de som kan dette aller best, for vi nøyer oss ikke med omtrentlige svar. Vi vet det vil ta tid å få et solid beslutningsgrunnlag, og nå har vi også fått med oss de fleste kommunepolitikerne på laget. De forventer at vi skal ta vare på tilliten de gir oss med å utrede konsekvenser. Den tilliten skal vi ikke misbruke.

Vi vet at det finnes kritiske røster som er skeptiske til vårt prosjekt. Vi ønsker å lytte til dem, og vi ønsker å spille på samme lag som dem. For vi vet hvor bra dette kan bli for Sandefjord, for regionen og for landet. Vi bryr oss om naturen. Bli med oss på den grønne reisen mot et bærekraftig og levedyktig Lillebyparken!