Nå starter et nytt kapittel

Gruppe mennesker

Vi har allerede skrevet flere kapitler i dokumentaren om Lillebyparken. Gründeren Kurt Allan Sand har fått en vanvittig og kreativ idé om å bygge Norges største turistattraksjon i Sandefjord.

Lillebyparken har sikret seg opsjon på en 570 mål stor tomt på Skolmar, nærmere bestemt Stangeparken, på grensen mellom Larvik og Sandefjord. Beliggende rett ved E18, og med kort vei til togstasjon, flyplass og fergeleier, kunne det knapt være en bedre plass for en opplevelsespark i Norge.

Vi skrev et nytt kapittel når Hovedutvalg for miljø og plan i Sandefjord kommune anbefalte en konsekvensutredning av Lillebyparken, og Formannskapet var enig i anbefalingen.

Nå står vi på terskelen til et kapittel vi vet mindre om. Nå som kommunestyret i Sandefjord kommune har vedtatt igangsetting av planarbeid for detaljregulering av Lillebyparken, så betyr det at vi nå må bevise. Vi skal nå avsette minimum to år til å utrede og kartlegge hva bygging av en slik park vil innebære. Det er mange hensyn å ta, og la oss være helt tydelige på dette med det samme: Vi skal snu mange steiner før vi lager en rapport som utgangspunkt for den søknaden som skal skrives. Det betyr at vi ikke bare skal ta hensyn til å utrede hvilke ringvirkninger vi antar det vil gi for samfunnet, med nye arbeidsplasser, økt turisme, økte næringsinntekter og mer. Det betyr også at vi skal bevisføre hva og på hvilken måte vi skal ivareta, forvalte og videreutvikle naturen.

Vi er innforstått med at det har kommet skepsis rundt jordvern. Dette tar vi på det største alvor, og er takknemlig for at flere enn oss bryr seg om vegetasjon, jordsmonn, fauna, dyreliv og jordbruk. Vi skal nå jobbe videre med dette temaet, og det vil ha en høy prioritet i arbeidet videre. I tillegg til å være i dialog med fagfolk, foreninger, naboer, politikere med flere, så kommer vi også til å jobbe med informasjonen til publikum. Vårt hovedmål er at vårt prosjekt skal være noe alle kan være stolte av, og da ønsker vi å være så tydelige som mulig.

Siste kapittel er ikke skrevet. Nå kan vi endelig jobbe med enda mer konkrete mål, og vi lover at vi skal ta hensyn til det som må til for at vi leverer en bærekraftig og fin opplevelsespark for alle. Vi vet at vi kommer til å bli møtt med kritikk i den fasen vi nå går inn i. Derfor ber vi om arbeidsro til å utrede så solid og trygt som mulig. Vi skal gjøre så godt vi kan.