Skap entusiasme!

Entusiastisk

Ting tar tid, og vi ønsker ikke å forhaste oss. Samtidig har vi planer om å åpne Lillebyparken i 2028, og planlegger fremdriften trinn for trinn, både fram til åpning og etter åpning av første byggetrinn.

Samarbeid er nøkkelen

Det er ikke bare fagfolk som vil delta i prosjektet. Vi har et styre og en arbeidsgruppe som, med sin erfaring og kompetanse, vil jobbe med å bygge opp spennende konsepter, med morsomme figurer og rå opplevelser.

Etter hvert ønsker vi også at flere skal få delta i samarbeidet. Vi skal etablere referansegrupper fra nærmiljø, skoler og næringsliv, og sammen skal vi utvikle dette som vi alle kommer til å glede oss over senere.

Vær med og skap entusiasme!

Vi er ufattelig stolte av å bo en gründerby som Sandefjord. Her er det lange tradisjoner for å tenke stort og annerledes, og vi ønsker å dele den stoltheten, gleden og entusiasmen med alle byens innbyggere.

Vis oss din tillit ved å la oss bevise at vi skal utrede på beste mulig måte, og ikke forhåndsdøm prosjektet negativt før vi kan konkludere i en rapport. Vi lover at det vil komme mer informasjon etter hvert, og vi skal være så åpne og tydelige vi kan. Det som driver oss, er først og fremst planene om å skulle skape noe unikt for byen og regionen, og til syvende og sist å få oppleve smil, latter og glede hos ansatte og besøkende i parken.