Oppstarten i gang

En ny milepæl er nådd. Vi har hatt et vellykket oppstartsmøte med Sandefjord kommune, for å legge føringer for veien videre. Kommunen stilte med den fagekspertisen som kreves, og vi hadde en god dialog om utfordringer, muligheter og ikke minst veien videre i planprosessen.

Nå har vi (Henning Larsen Arkitekter) mange krav vi skal forholde oss til, og alt vi nå gjør, er i samarbeide og samråd med kommunen.

Les mer om regulering og planprosessen her.