Åndsverk

© 2020 Kajs Invest AS v/ Kurt Allan Sand
Materialet er vernet etter åndsverkloven. Uten uttrykkelig samtykke er eksemplarfremstilling, som utskrift og annen kopiering, bare tillatt når det er hjemlet i loven.
Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatnings- og straffeansvar.
Spørsmål kan rettes til Lillebyparken via e-post: nettside@lillebyparken.no

Kunstig intelligens

På nettsiden brukes AI-genererte illustrasjoner som er fotomanipulert og tilpasset til Lillebyparkens stil. Disse AI-illustrasjonene fungerer som skisseverktøy og inspirasjonskilde.