Arbeidsgruppen

Prosjektet ledes i dag av dette styret:

Grunnlegger Kurt Allan Sand
Jorid Beate Sand
Knut Bårdsen
Carl C. Fon
Roar Kaupang

Arbeidsgruppen:

Thomas Mackinnon

Benedicte Eian Iversen

Støtte og samarbeide med Innovasjon Norge

Innovasjon Norge