Oppstarten i gang

En ny milepæl er nådd. Vi har hatt et vellykket oppstartsmøte med Sandefjord kommune, for å legge føringer for veien videre. Kommunen stilte med den fagekspertisen som kreves, og vi hadde en god dialog om utfordringer, muligheter og ikke minst veien videre i planprosessen. Nå har vi (Henning Larsen Arkitekter) Read more…

Kurt i investormøte

Vellykket investormøte

Mange interessenter møtte opp Møtelokalet var fylt til randen av spente interessenter til investorpresentasjonen på Hotel Kong Carl i Sandefjord. Kurt, Thomas og Knut presenterte prosjektet, og nye, spennende konsepter og attraksjoner dukket opp på lerretet. For mange ble dette et helt nytt møte med vårt univers, og folk var Read more…

Styret og arbeidsgruppen

Strategien legges

Nå skal vi legge planer for høsten Styret i Lillebyparken og arbeidsgruppen møttes etter ferien for å drøfte og planlegge strategier for høsten og vinteren. Det første og største samtaleemnet var investormøtet om en drøy ukes tid, der vi samler mange interessenter til et utvidet informasjonsmøte. Vi gikk gjennom hele Read more…