Naboer

Når man skal flytte inn i et nytt nabolag, er det viktig og hyggelig å bli bedre kjent med naboene. Vi er ikke noe unntak. Vi ønsker å bli bedre kjent med deg, og vi ønsker at du skal bli bedre kjent med oss. Det skaper trivsel, og godt naboskap.

Vi forstår at du har mange spørsmål til oss og hva som vil skje med ditt nabolag. Derfor ønsker vi å invitere deg til:

Nabomøte

På grunn av at de ulike nabolagene har litt ulike beliggenheter i forhold til Lillebyparken og dermed kanskje litt ulike interesser, så har vi valgt å dele inn i tre datoer. Du skal ha mottatt et brev i posten, der vi inviterer deg til en spesiell dato. Vi håper at det passer, og ber deg om å sende inn skjemaet under, slik at vi vet hvem som kommer.

Vi gleder oss til å ønske deg velkommen til Gründeriet, Dronningensgate 5 – 7, kl. 18:30 – 20:00 i Sandefjord. Enkel bevertning.

Agenda

  • Presentasjon av Lillebyparken

    Gründer og initiativtaker Kurt Allan Sand presenterer parken.

  • Planprosessen

    Vi får besøk av Senior Planner Randi Aune fra Henning Larsen. Hun forteller om status og fremdrift for prosessen.

  • Spørsmål

    Det blir god tid til å stille spørsmål, og ønsker du ikke å stille et direkte spørsmål, kan du sende det inn til oss på forhånd (se skjema under)

Ett navn per husstand er tilstrekkelig.