Arbeidsgruppe

Prosjektet ledes i dag av arbeidsgruppen:

Grunnlegger Kurt Allan Sand
Jorid Beate Sand
Knut Bårdsen
Carl C. Fon
Benedicte Eian Iversen
Roar Kaupang

Kommunikasjon

Thomas Mackinnon

Støtte og samarbeide med Innovasjon Norge

Innovasjon Norge