Bærekraft

Hovedutvalg for miljø- og plansaker i Sandefjord kommune anbefaler at Lillebyparken utreder konsekvensene av å bygge en opplevelsespark. Til tross for at prosjektet allerede har brukt store ressurser på å finne ut av hvordan vi best kan forvalte naturen, så er dette likevel starten på en lang reise. Vi verdsetter viktigheten av å gjøre et grundig arbeid, og derfor vil vi bruke tid og ekspertise til å skaffe oss det vi trenger av faglig grunnlag og kompetanse.

Miljø og klima

Vi kommer til å gjøre mye for å forvalte matjord og dyrkede arealer, og informasjon om dette vil komme etter hvert som dette blir konsekvensutredet .

Generelt sett er dette vår intensjon:

 • Lillebyparken skal ivareta miljøet i parken, og sørge for at vegetasjon og dyreliv blir prioritert.
 • Lillebyparken skal ligge i forkant når det gjelder gjenbruk av avfall og energi.
 • Lillebyparken skal gjennomføre klimaløsninger som er minst like høy som nasjonal standard.

Sosiale forhold

 • Lillebyparken skal skape arbeidsplasser, og vil ha et spesielt fokus på ungdommen i nærmiljøet.
 • Lillebyparken skal være en motivator for studier og opplæring, og en arena for gründervirksomhet.
 • Lillebyparken skal være attraktiv for alle – uansett alder, bakgrunn, etnisitet eller kjønn.

Økonomi

 • Lillebyparken skal jobbe for en bedrifts- og sosialøkonomisk gjennomførbar profil.
 • Lillebyparken skal i alle ledd ha økonomiske modeller som er robuste og tåler nedgangstider.
 • Lillebyparken skal gi tilbake mye av investerte midler til bærekraftige tiltak overfor byen.
planer
Vi har mange planer som vi ønsker å realisere. Her er noen.

Opplevelsesparken vil påvirke Vestfold og regionen med arbeidsplasser, mangfold, bærekraft og nytenkning, og at spesielt unge mennesker vil ha nytte og glede av parken – enten som ansatt eller besøkende.

Parken skal være deltager og pådriver innen innovasjon av opplevelsesturisme og attraksjonsutvikling. Parken skal også være en pådriver innen destinasjonsutvikling i regionen, og bidra til store ringvirkninger for samarbeidspartnere, bedrifter og befolkningen.

Turister vil ha stor glede av parken, og det vil være naturlig å overnatte fremfor å kjøre videre.

Vi har mange flere planer for hvordan vi skal jobbe bærekraftig. Disse planene vil komme stegvis, og vil bli en del av parkens Masterplan.

 • Elektriske skyttelbusser, med ladestasjoner i Lillebyparken
 • Datalagring, der vi gjenbruker varmen som blir avgitt til å drifte flere drivhus. Disse har vi planer om å bygge inn i jordvoller, slik at det også fungerer støyreduserende
 • Vi skal varme opp mye av parken med solceller og jordvarme
 • Vi skal drenere overvann, slik at den dyrkbare marken hos våre naboer blir ivaretatt
 • Miljøbygg
 • Restvarme
 • Drivhus
 • Matproduksjon, urter, salat tomater ++
 • Planter til eget bruk, kortreist
 • Få opp en sunn skog og dyremangfold
 • Smart søppelhåndtering
 • Kontroll på overvannet
 • Bruke regnvann
 • Renseanlegg